Lastenboek zoals door ons vooropgesteld, kan ook volgens lastenboek van de bouwheer.

VOORBEREIDENDE WERKEN

 • Eventuele afbraakwerken, en het wegnemen van tellers in bestaande gebouwen.
 • Grondonderzoek, advies voor fundering.
 • ABR-polis voor de werken wordt afgesloten.
 • Eventuele plaatsbeschrijvingen worden door een expert uitgevoerd.

KELDER

 • Indien gewenst. Kan prefab kelder zijn of ter plaatse gestort in waterdicht beton (voor grotere kelders en ondergrondse parking).

FUNDERINGEN

 • Worden uitgevoerd volgens het advies van de ingenieur. Afhankelijk van de sondering, kan dat een sleuffundering zijn of een dragende gewapende plaat met vorstranden.
 • De aarding en de buizen van de nutsvoorzieningen worden geplaatst.
 • Rioleringsnet met Benor-buizen.
 • Septische put indien nodig.
 • Regenwaterput met voorzieningen voor hergebruik van regenwater.

OPGAAND WERK

 • Alle dragende en niet dragende binnenmuren worden opgetrokken in Poroton Röben, Juwo of Silka lijmblokken.
 • Type isolatie : volgens EPB voorschriften
 • Gevelmetselwerk + voegwerk (keuze wordt besproken met bouwheer).
 • De vloerplaten worden uitgevoerd in predallen of welfsels met daarop een druklaag in gewapend beton volgens de bepalingen van de ingenieur.
 • Deur- en raamdorpels in blauwe hardsteen.
 • Voor de gevels is een uitvoering in sierpleister mogelijk.

DAKTIMMER

 • Ter plaatse uitgevoerde timmer met dakspanten bestaande uit planken 3,5/18 om de 45 cm.
 • Nokken en muurplaten 7/18 in Europese Oregon of Douglas gedrenkt.
 • Tussen de spanten is een isolatie + dampscherm voorzien van 12 cm dikte.
 • Openingen voor dakramen worden voorzien.
 • Oversteken zijn mogelijk in pvc, hout of rockpanel.

DAKBEDEKKING

 • Kan worden uitgevoerd met verschillende materialen zoals pannen, leien, ...(te bespreken met bouwheer).
 • Een onderdak is steeds voorzien - stoflatten en pannenlatten.
 • Waterafvoeren en goten kunnen worden uitgevoerd in zink of koper.
 • Dakdoorgangen voor schouwen, verluchtingen en velux-ramen worden uitgevoerd.
 • Velux ramen worden geplaatst.
 • Platte daken kunnen worden uitgerust met isolatie en waterdichting in roofing, pvc of EPDM.
 • Alles wordt als een waterdicht geheel afgewerkt.

BUITENSCHRIJNWERKERIJ

 • Uitvoering in hout, pvc of aluminium, met dubbel glas en alle mogelijke opties.

TECHNIEKEN

 • Centrale verwarming, verluchting, rookdetectie, sanitair en elektriciteit worden uitgevoerd door ervaren vaklui.
 • De toestellen en apparaten worden gekozen in overleg met de bouwheer.

BINNENAFWERKING

 • Plakwerk: dikte ± 10 mm en/of spuitplamuur.
 • Chape: isolatiechape + zandcementchape met waar nodig geluidsisolatie.
 • Tegelwerken: vloer en wandafwerking kan gebeuren in verschillende materialen zoals tegels, laminaat, kurk, parket, ...

BINNENSCHRIJNWERK EN METAALSCHRIJNWERK

 • Trappen, binnendeuren en balustrades worden uitgevoerd in materialen, gekozen in overleg met de bouwheer.

KEUKEN- EN BADMEUBILAIR

 • Wordt in overleg gekozen met de bouwheer.